top of page

Service

ภูมิคุ้มกันนั้นเป็นระบบขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เหมือนทหารคอยปกป้องร่างกาย เปรียบเสมือนทหารหลายกองทัพซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป ภูมิแพ้นั้นเป็นปัญหาของภูมิคุ้มกันบางกลุ่ม โดยมีภาวะที่เกิดจากการที่ร่างกายเราเห็นสารหรืออาหารบางอย่างไม่เหมาะสมกับร่างกายเรา จึงไปกระตุ้นปฎิกิริยาในระบบภูมิคุ้มกันให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ขึ้นมา โดยลักษณะการแพ้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือการแพ้เฉียบพลัน และ การแพ้เรื้อรัง

Allergy Test

aki clinic food allergy test .jpeg

ภูมิแพ้เฉียบพลัน (Allergy IgE Test)

Aki clinic food allery .jpeg

เป็นปฎิกิริยาที่แสดงอาการภูมิแพ้ได้รวดเร็ว เกิดจากภูมิคุ้มกันชนิด Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งความเร็วในการเกิดอาการแพ้หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้ หรือสัมผัสสิ่งที่แพ้เข้าไปสามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่หลักนาทีถึงภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำให้พอจะคาดเดาได้ว่าเราแพ้สิ่งใด โดยเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคหรือภัยร้ายต่างๆจะถูกกระตุ้นให้หลั่งสาร Histamine ขึ้นซึ่งสาร Histamine จะกระตุ้นให้เกิดการแพ้และการอักเสบ สามารถมีอาการในลักษณะผื่น ลมพิษ คันตาคันตามร่างกาย ตาบวม มือบวม ปากบวม ไปจนถึงหายใจลำบาก ท้องเสีย หรือแม้กระทั่งช็อคเสียชีวิตได้

การตรวจเพื่อค้นหาว่าร่างกายเราแพ้สิ่งใดเฉียบพลันบ้างสามารถทำได้อย่างละเอียด ตรวจจากเลือด จึงไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนการทำ skin test รายงานผลออกมาครอบคลุมมากกว่า 20 ชนิด ทั้งอาหารและสิ่งแวดล้อมที่มักก่อให้เกิดการแพ้ พร้อมแบ่งระดับความรุนแรงของแต่ละชนิดอีกด้วย ทำให้เราสามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ตรงจุดมากขึ้น

ภูมิแพ้เรื้อรัง หรือภูมิแพ้อาหารแฝง

(Food intolerance IgG Test)

ภูมิแพ้อาหารแบแฝง เกิดปฎิกิริยาผ่านระบบภูมิคุ้มกันชนิด Immunoglobulin G (IgG)  โดยที่ความรวดเร็วในการเกิดปฏิกิริยาและอาการแพ้หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้เข้าไป ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนอย่างภูมิแพ้เฉียบพลัน และอาการแสดงไม่ได้ชัดเจนเหมือนภูมิแพ้เฉียบพลัน ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้คนที่มีอาการต่างๆหรือปัญหาจากภูมิแพ้เรื้อรังไม่ทราบว่าอาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุใด

กลไกของการแพ้อาหารแฝงนั้น เริ่มจากเมื่อเราบริโภคอาหารที่แพ้เข้าไป เม็ดเลือดขาวจะถูกกระตุ้นให้สร้าง Antibody ที่จำเพาะต่ออาหารชนิดที่เราแพ้นั้นๆ ในทางเดินอาหารของเรา มาจับกับอาหารที่แพ้ และเกิดเป็นอนุภาคที่เรียกว่า Antigen-Antibody complex ก่อให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังและสะสม อนุภาคเหล่านี้เองจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แล้วก่อให้เกิดการอักเสบที่ร่างกายตามจุดต่างๆ แสดงอาการออกมาหรือกลายเป็นปัจจัยของโรคบางชนิดแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

อาการที่สามารถพบได้ เช่น ท้องอืด มีแก๊สในทางเดินอาหาร ท้องผูกหรือท้องเสียง่าย ไม่สบายทางเดินอาหาร รู้สึกคันคอหรือมีเสมหะในลำคอ สิวเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด ผื่นไม่ทราบสาเหตุ การปวดหัวแบบเรื้อรัง ไมเกรน ปวดตามข้อ อาการน้ำมูกไหลไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งคนไข้มักจะมีอาการดังกล่าวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาก่อน และไม่ว่าจะพยายามหาสาเหตุอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุของอาการเหล่านั้นได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากการแพ้อาหารแบบแฝงนั่นเอง นอกจากนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน การเลี่ยงอาหารที่เราแพ้เรื้อรัง จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น โรคประจำตัวที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันจะสงบได้ง่ายขึ้น เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรครูมาตอยด์ โรคSLE โรคไตรั่ว (Nephrotic syndrome) เป็นต้น

การตรวจเช็คภูมิแพ้อาหารแฝง สามารถทำได้โดยการเจาะเลือดมาทดสอบกับอาหาร 224 ชนิด แปลผลออกมาละเอียดทุกชนิดอาหารพร้อมคะแนนบอกระดับความรุนแรง ทำให้เราทราบว่าอาหารอะไรไม่ควรทาน ควรระวังหรือทานได้ปกติ

bottom of page