top of page

Service

ยีน (Gene) เป็นเหมือนพิมพ์เขียวประจำตัว กำหนดให้เรามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันคนเราสามารถล่วงรู้แนวโน้มอนาคตสุขภาพได้จากการตรวจยีน (Genetic testing) หรือการไขรหัสพันธุกรรม ทำให้เราทราบยีนที่ผิดปกติในร่างกายซึ่งลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ซึ่งตรวจเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นำไปสู่การวางแผนแนวทางป้องกันโรคของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

การตรวจยีน DNA Testing

shutterstock_497282461.jpeg

มะเร็งนั้นเป็นโรคร้ายที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเกิดได้จากพฤติกรรมสุขภาพของเราเอง ดังนั้นหากเรามีประวัติคนในเครื่อญาติหรือครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง จะมีโอกาสที่เราอาจจะได้ยีนมะเร็งนั้นมา สามารถทราบได้จากการตรวจยีนว่าเราได้เลือกรับยีนมะเร็งนั้นมาหรือไม่ นำไปสู่การปรับพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลมะเร็งชนิดนั้นและวางแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างเหมาะสม หากวันใดวันหนึ่งเป็นมะเร็งขึ้นมาจะสามารถพบได้ในระยะต้นๆ

สามารถตรวจยีนเกี่ยวกับเรื่องใดได้บ้าง?

การตรวจยีนคืออะไร?

- ยีนมะเร็ง (DNA Cancer)

Aki Clinic family gene 001.jpeg

- ยีนในการควบคุมน้ำหนัก (Body Weight Genes)

shutterstock_412450735.jpeg

ลักษณะการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ส่งผลถึงลักษณะรูปร่างไปจนถึงภาวะอ้วน นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้ เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนอ้วนง่าย บางคนทานเท่าไรก็ไม่อ้วน นั่นเพราะร่างกายมนุษย์มียีนเฉพาะตัวบุคคลที่แตกต่างกัน จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถทราบได้ว่า ร่างกายเราทานอาหารประเภทไหนแล้วอ้วนง่าย บางคนร่างกายอ้วนง่ายจากไขมัน บางคนอ้วนง่ายจากคาร์โบไฮเดรต หรือ เราเหมาะที่จะออกกำลังกายลักษณะจะมีประสิทธิภาพสูงสำหรับเรา สิ่งเหล่านี้สามารถทราบได้จากการตรวจยีนในการควบคุมน้ำหนัก

- ยีนอาหารกับโรคเรื้อรัง (Nutrigenetics)

Aki clinic dna testing 02.jpeg

เป็นการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมเกี่ยวกับสุขภาพระบบต่างๆ โรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อนำมาปรับให้เหมาะสมในการวางแผนการรับประทานอาหาร ทำให้เราสามารถวางแผนอาหารที่ส่งผลสัมพันธ์กับกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ, อนุมูลอิสระ, เบาหวาน, อัลไซเมอร์, กระดูกพรุน, การดีทอกซ์สารพิษของตับ, สายตา, กลูเตน, แลคโตส, ข้อเสื่อม, ความดันโลหิตสูง การแปลผลยีนจะนำมาสู่การทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเราเองเมื่อเราทราบจุดแข็งจุดอ่อนของภาวะโรคเหล่านี้

ขั้นตอนการตรวจยีน (Gene Test)

aki clinic dna testing.jpeg

ยีนมะเร็งตรวจจากเลือด ส่วนยีนเรื่องอื่นๆเราตรวจจากน้ำลาย โดยผู้เข้ารับการตรวจต้องงดรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง และน้ำเปล่า 1 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุในช่องปาก โดยใช้ไม้พันสำลีขูดเบาๆ ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อนำเซลล์ที่ได้ส่งไปวิเคราะห์ยีนในต่างประเทศ โดยใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ แพทย์จะเป็นผู้แนะนำผลการตรวจและการปรับพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังสุขภาพประเด็นต่างๆ

 

ทางคลินิกเลือกใช้แลปตรวจยีนกับบริษัทตรวจยีนขนาดใหญ่ของประเทศอเมริกาและออสเตรีย ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายๆแห่งเลือกใช้ เวลาในการรอผลคือ 4-6 สัปดาห์ เนื่องจากส่งยีนวิเคราะห์ในต่างประเทศ

bottom of page