top of page

Service

Vaccination

     ในทุกๆปี ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ประจำปีนั้นๆ ถูกผลิตออกมา จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดให้ครอบคลุมเชื้อในปีนั้นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่อาคิคลินิกมีบริการวัคซีน แบรนด์ Fluarix ที่สามารถป้องกัน 4 สายพันธุ์ในราคาสุดพิเศษ

bottom of page