top of page
HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

PRP

PRP หรือ Platelet Rich Plasma เทคโนโลยีเซลล์ซ่อมเซลล์ ด้วยเลือดของตัวเอง

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

Allergy Test

ภูมิคุ้มกันนั้นเป็นระบบขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เหมือนทหารคอยปกป้องร่างกาย เปรียบเสมือนทหารหลายกองทัพซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป ภูมิแพ้นั้นเป็นปัญหาของภูมิคุ้มกันบางกลุ่ม โดยมีภาวะที่เกิดจากการที่ร่างกายเราเห็นสารหรืออาหารบางอย่าง

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

IV Booster

โปรแกรม IV Booster คือการ Drip vitamin (ใส่นำวิตามินเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง)

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

Vaccination

ในทุกๆปี ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ประจำปี

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

DNA Testing

ยีน (Gene) เป็นเหมือนพิมพ์เขียวประจำตัว กำหนดให้เรามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

HIFU ยกกระชับ กับ BOTOX ยกกระชับ ต่างกัน

Placenta

คืนความอ่อนเยาว์ระดับเซลล์ โดยการฉีดสารสกัดพลาเซนต้า อุดมไปด้วยกรดอะมิโน

bottom of page